Råd & vägledning

A-mått

Vilken storlek på a-måttet behöver du?

A-mått A-måttet är längden från marken, genom hela förtältskenan och ner till marken igen (ca 30 cm ut från sidan). Lättast mäter du med hjälp av ett snöre. Isabella hjälper dig att hitta rätt a-mått >

Dragkedjan

Möjlig orsak

 • Går trögt.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Byt plats på sidorna, löparen felmonterad. Tältet står för "bredbent", för låg mitthöjd.

Förtältet har mögelfläckar

Möjlig orsak

 • Har packats ner blött, bör torkas 2-3 dagar.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Förtältet skall vara 100% torrt och rengjort innan nerpackning. Tältduken bör förvaras torrt men inte för varmt.

Förvaring

Var noga med att duken är väl rengjord och helt torr när den förvaras mellan säsongerna. Stativet ska även det vara noggrant rengjort och isärtaget. Förvara aldrig stativdelar i varandra eftersom fukt gör att de kommer att ärga fast i varandra. Att stryka på ett tunt lager bilvax ger också det ett bra skydd mot oxidering. Förvara tältet torrt och inte för varmt. Undvik utrymmen med stora temperaturväxlingar.

Gavlarna når ej marken

Möjlig orsak

 • Vagnen är upphöjd för mycket.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Placera vagnen på plant underlag utan att höja upp den för mycket.

Möjlig orsak

 • Tältet för litet till vagnen.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Kontrollera A-måttet på vagn och tält.

Kondensvatten

Möjlig orsak

 • Dålig ventilation.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Låt ventilationsluckan vara öppen.

Möjlig orsak

 • Fukt från marken.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Lägg en plastpresenning under mattan.

Läckage

Ett helt nytt eller en mycket uttorkat tältduk kan vid regn släppa igenom vatten i sömmarna. Tråden som används behöver ta åt sig fuktighet för att svälla och därmed täta hålen efter synålen. Vid regn på ett nytt tält hinner inte alltid tråden svälla tillräckligt snabbt utan suger igenom vattnet till dropp på insidan. Vid torrt och varmt väder torkar tråden och läckaget upphör. I sällsynta fall kan man behöva förstärka trådens förmåga med en sömimpregnering. Det rekommenderas också att minst en gång varje säsong behandla sömmen med detta för att bevara sömmens kvalité och totala livslängd. Det är i det närmaste omöjligt för den behandlade tältväv som används att släppa igenom vatten annat än som ovan. Regn kyler dock ned tältduken och den höga luftfuktigheten föranleder ofta då kondensbildning inuti tältet. Vattenpärlorna samlas vid sömmar och stativ och föranleder dropp som alltså inte ska förväxlas med läckage.

Mjölkvita fläckar på fönstren

Möjlig orsak

 • Fönstren nedpackade våta.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Låt torka luftigt.

Otäthet

Möjlig orsak

 • Dåligt underhållet.
 • Avlagringar av salt från havet på tältduken, luftföroreningar, pollen, insekts-spill m.m.
 • Drivgas från sprayflaskor (insektsspray, hår spray osv.).

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Förtältet spolas rikligt med rent vatten och borstas sedan med en mjuk borste. (Högtryckstvätt och rengöringsmedel är absolut förbjudet)

Rengöring

I Euro-Tents används en speciellt belagd syntetväv (TenCate Allseason) som har mycket goda egenskaper mot smuts och fukt. Men för att motverka tältdukens nedbrytning av luftföroreningar, aerosoler, myggmedel, rökning och liknande rekommenderas du ändå att tvätta av tältet ett par gånger varje säsong. Bäst tvättas det med ljummet vatten utan tillsatser av lösningsmedel. Använd en svamp eller mjuk borste och rikligt med vatten.

Rynkor och veck i taket

Möjlig orsak

 • Dålig uppspänning.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Vid god uppspänning samt några dagar i solen slätar oftast taket ut sig.

Slappt hängande gavlar

Möjlig orsak

 • Tältet dåligt uppspänt.
 • Tältet för stort för vagnen.
 • Felplacering av vagnen.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Spänn alla stänger.
 • Sätt alla markpinnar.
 • Kontrollera att avståndet från nederkant av tältet till marken är minst 12 cm så att spänsten i gummibanden utnyttjas.

Små hål i taket

Möjlig orsak

 • Slitage.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Kan eventuellt vara små på den utvändiga beläggningen. Detta betyder normalt inte något för tätheten eller hållbarheten.

Möjlig orsak

 • Mögelfläckar.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Vid mögelfläckar på insidan taket, tvätta med ljummet vatten.

Stativen rostar

Möjlig orsak

 • Dåligt underhållet.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Stativet rengörs från smuts och jord och behandlas eventuellt med bilvax.

Möjlig orsak

 • Har packats ner blött.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Stativet skall vara 100% torrt innan det packas ner.

Tältduk

Duk och stativ är effektivt behandlade för att motstå naturens angrepp i form av röta och korrosion. Trots detta är det mycket viktigt att sörja för god ventilation. I synnerhet höst och vår då kondensbildningen är som allra högst. Ha alltid ventilationsluckan öppen och lätta gärna på vagnkappan för att bättra på luftcirkulationen. En tättslutande plast under mattan hjälper till att stänga ute jordfuktigheten och minskar på så sätt kondens och fuktangrepp på väven. (se vidare Läckage)

Veck i fönster, matthet

Möjlig orsak

 • Dålig uppspänning eller veck från nedpackningen.

Åtgärd / Vad kunde man gjort

 • Vid god uppspänning samt värme slätar ofta fönstret ut sig.
 • Djupliggande matthet kan ej undgås med nuvarande framställningsteknologi.