Integritets­policy

Tältvärlden är mycket måna om din personliga integritet och vi försöker alltid att maximalt skydda dina personuppgifter. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt denna information.

Tältvärlden i Karlstad AB, organisationsnummer: 559275-5804. Östanvindsgatan 17, 652 21 Karlstad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka sorters personuppgifter gäller det?

Vi behandlar och använder de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. Det är personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

På vilka sätt använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för kundundersökning, nyhetsbrev, identifikation, direktmarknadsföring, statistik samt telefoninformation. Kontakta oss om du vill avbryta marknadsföringen. Dessutom kan uppgifterna användas för att kunna ge dig intressant information samt för att bl.a. förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, kan överföras till andra bolag inom vår koncern och tredjepartsleverantörer. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att användas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Det kan också innebära att dina personuppgifter samkörs med andra register, både inom och utom EU, samt att de överförs till (och används av) andra bolag inom vår koncern enligt ovan och enligt gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Tältvärldens verksamhet säljs eller ingår i annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Vi använder Googles annonstjänster. Läs om Googles insamling, delning och användning av data här.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och kräver legitimation.

Tältvärlden använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Tältvärlden sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig, något som du enkelt kan göra. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån gällande lagar eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för garantiåtaganden och för att hålla leveranstider.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina
personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas
egen dataskyddsinformation.

Mer information gällande dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per år få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig och underskriven begäran till oss med vanlig post. Du kan alltså inte skicka den med e-post.

Tältvärlden vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, är vi tacksamma om du lämnar nya och korrekta uppgifter till info@taltvarlden.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi använder inte dina personuppgifter för direkt marknadsföring om du inte vill. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Den här integritetspolicyn gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Tältvärlden inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Tältvärlden förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst om ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya lagliga eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

Vi använder cookies

På Tältvärldens webbplats använder vi cookies som är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid.
  • en session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Tältvärlden använder cookies för att förbättra webbplatsen för dig t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De hjälper också till att hålla reda på vilka varor du lagt i shoppingkorgen, hantera ditt köp, att du slipper logga in på varje ny sida du besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får relevant reklam och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bl.a. för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos oss så att du t.ex. slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för relevant information och marknadsföring. Session cookies används bl.a. för att kunna registrera statistik hur webbplatsen används.

Genom att godkänna våra allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda vår webbplats går du med på behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får meddelande varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om det inte fungerar eller om du använder en MAC, klicka på länken för den webbläsare som du använder:

Observera att om du väljer att inte använda cookies webbplatsen mindre funktionsduglig. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.